Art terapija

Edukacija koja je poslužila da steknemo uvid u procese art terapije, njene općenite teorijske okvire i tehnike, te kroz kreativne vježbe i osobno iskustvo naučimo koristiti sliku kao terapeutsko sredstvo.

Art terapija je proces rada na sebi koji nam omogućava da crtamo, oblikujemo , istražimo, izrazimo, sastavimo, rastavimo i osvijestimo svoja emocionalna stanja uz prisustvo terapeuta.

Art terapijski pristup naročito je pogodan u radu s djecom, jer koristi njima svojstven simbolički jezik crteža, igre i neverbalne komunikacije. Temelji se na teorijama psihoanalize, Gestalt psihologije, na Jungovoj simbolici i arhetipovima. Potiče nas da na kreativan način radimo na sebi i dubinski se upoznajemo kroz stvaralaštvo.

Edukacija se održala 28. i 29.5.2011.g., a voditeljica je Lena Svetličić, prof.psih

Galerija fotografija