Dramska pedagogija

U okviru projekta „Ljepota života je u životu bez alkohola i droge, dramski odgoj u funkciji prevencije ovisnosti kod mladih srednjoškolske dobi“ Udruge za kreativni socijalni rad dana 15. I 16.11.2011.g. održala se edukacija dramske pedagogije za stručne radnike osnovnih i srednjih škola, dječjih vrtića , neprofitinih organizacija i drugih socijalnih ustanova.

Cilj edukacije je da stručnjaci koji rade s djecom i mladima steknu neka nova znanja i vještine iz područja dramske pedagogije koje mogu koristiti u grupnom radu s djecom i mladima. Sudionici su bili upoznati s pojmom odgojne drame, te educirani kako koristiti specifične dramsko-pedagoške postupke u kontekstu preventivnog i terapijskog rada s mladima i djecom, te stjecanje praktičnih vještina za rad.

Voditeljice edukacije su Loredana Huljev, učiteljica razredne nastave i dramski pedagog, Smiljana Zorić, dipl.soc.r. i Nina Živković, dipl.soc.r.

Galerija fotografija