Edukacija Udruge Most iz Splita u sklopu projekta “Tinel”

Datum objave: 02. 12. 2017.

U Šibeniku, u Narančastoj zgradi na Banju, gdje su stacionirane neke Šibenske udruge, u dnevnom boravku zgrade, održana je dvodnevna edukacija u sklopu projekta “Tinel” – poludnevni boravak za djecu u psihosocijalnom riziku. Prvi dio edukacije u trajanju od dva dana, točnije zadnji dan studenog i prvi dan prosinca, vodili su vrhunski predavački i ljudi sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa korisnicima s PUP-om i u psihosocijalnom riziku. Tako su 15-tak sudionika edukacije imali prilike puno toga čuti i naučiti od Đordane, Tonija i Ive. Edukacija je bila izvrsno koncipirana na način da su sudionici sudjelovali u zadanim tematskim vježbama, nakon kojih su voditelji pričali o neposrednom radu sa spomenutom populacijom.

Naziv cjelokupne radionice je „Ključni koncepti u radu s djecom s problemima u ponašanju u okruženju civilnoga sektora“
Edukacija ima za cilj polaznicima približiti suvremena znanja iz područja problema u ponašanju te suvremene spoznaje prevencijskih znanosti u tom području. Osim toga napravit će se presjek različitih vještina i tehnika u radu s djecom s problemima u ponašanju te uloga civilnoga društva u pružanju intervencija.
Skup je namijenjen stručnjacima iz socijalne skrbi, stručnjacima iz obrazovnog sustava, civilnoga društva, kao i volonterima koji imaju iskustvo rada s djecom s problemima u ponašanju.

Sa edukacijom nastavljamo sredinom prosinca na istom mjestu u trajanju od tri dana.