HUMANITARNE I VOLONTERSKE AKCIJE

Božićna humanitarna akcija Udruge Ardura i NP Krka
Kreativno humanitarna akcija Kluba roditelja Udruge Ardura
Volonterska akcija uređenja plaže u Kanalu sv. Ante