O NAMA

Udruga Ardura osnovana je u lipnju 2009.g. s ciljem podizanja kvaliteta života u zajednici kroz kontinuirano osmišljavanje i implementaciju različitih programa i projekata preventivne i tretmanske namjene.

Svrha postojanja Udruge Ardura je u toma da planira i osmišljava rad kroz analizu problema i procjenjivanje potreba, da provodi programe psihosocijalne pomoći i podrške različitim skupinama korisnika, da provodi programe prevencije društveno nepoželjnih ponašanja kod djece i mladih kroz afirmaciju pozitivnih oblika ponašanja i vrijednosti svakog pojedinca, da pruža i organizira različite vrste radionica i obavlja druge djelatnosti utvrđene Statutom udruge.

Vizija organizacije: Društvo razvijenih osobnih i ljudskih vrijednosti
Misija organizacije: Poboljšanje kvalitete života djece, mladih i obitelji kroz razvoj osobnih potencijala korisnika, te stvaranje pozitivnijeg društva.