SAVJETOVALIŠTE

Datum objave: 26. 12. 2016.

U okviru savjetodavnog rada pružamo psihosocijalnu pomoć i podršku, pomažemo klijentu da ostvari svoje potencijale, da mijenja nedjelotvorna ponašanja u djelotvorna, te da na taj način lakše zadovoljava svoje potrebe i ostvaruje svoje ciljeve. Savjetodavni rad obuhvaća prije svega kontakt savjetovatelja i klijenta, te obje strane moraju aktivno sudjelovati kako bi savjetovanje bilo uspješno. Problemi …