“TINEL” – poludnevni boravak za djecu u psihosocijalnom riziku

Početkom kolovoza 2017.godine započela je provedba trogodišnjeg projekta “Tinel” – poludnevni boravak za djecu u psihosocijalnom riziku s ciljem smanjenja devijantnih ponašanja kod djece koja su uključena u programa, a kako bi vrijeme proveli kvalitetno i osmišljeno, uz podršku za učenje, društvo u igranju ili pratnju kulturnim i sportskim sadržajima.

U ‘Tinelu’ vrijeme mogu provoditi djeca iz jednoroditeljskih obitelji, djeca s poteškoćama u učenju ili djeca iz obitelji koja su u sustavu socijalne skrbi, osnovnoškolci koji imaju blaže poteškoće u ponašanju ili ih vršnjaci nisu dobro prihvatili.
Djeci se pruža pomoć u učenju, održavaju i grupne radionice za razvoj životnih vještina uz nastojanje da vrijeme provedu kvalitetno i osmišljeno.

Program financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a u partnerstvu s CZSS Šibenik i Udrugom Most iz Splita te suradnjom sa četiri šibenske osnovne škole čija je uloga prepoznavanje problema kod djece i upućivanje na sudjelovanje u programu.

Udruga Most iz Splita, koja ima dugogodišnje iskustvo u radu s djecom i mladima održat će edukaciju za suradnike, partnere, djelatnike i volontera koji sudjeluju u programu, a Centar za socijalnu skrb Šibenik i četiri osnovne škole upućuju djecu i roditelje na uključivanje u ‘Tinel’.

‘Tinel’ je smješten u centru grada u prostorijama Gradske četvrti Plišac,a usluga je dostupna u dvije smjene radnim danom kroz neposredan rad s djecom tri sata dnevno, a rad je organiziran za dvije skupine korisnike, ovisno o njihovoj dobi.